En studie i rött (Conan Doyle)

  Gästbloggare: Helena Åström

En studie i rött och A Study in Pink

En utmaning som jag alltid har är att hitta litteratur för momentet litteraturhistoria i Svenska 2. Utmaningen ligger i att engagera majoriteten av eleverna i äldre texter, att få eleverna att uppskatta texterna och inte endast fastna i ”att de är skrivna med så komplicerade ord”. I år lyckades jag dock med ett arbete som kändes lyckat samt att jag såg att eleverna verkligen utvecklade sin förmåga att koppla litteratur till tidseran och samhället. Arbetet handlade om realism, Conan Doyles En Studie i Rött och BBC:s serie Sherlock.

Innan detta specifika realismarbete drog igång hade klassen arbetat med Edgar Allen Poe. Jag högläste Morden vid Rue Morgue för eleverna och vi hade diskuterat romantiken både i helklass och i tvärgrupper. Jag förklarade för eleverna att det finns spår av Poes novell i Conan Doyles berättelser om Sherlock Holmes. Arbetet inleddes sedan med en genomgång och diskussioner om realism som litterär epok och sedan lånade eleverna romanen En studie i rött.

Läsningen skedde under lektionstid. Eftersom romanen är så kort  kunde eleverna utan problem läsa klart sidorna enligt lässchemat de fått (ca. 25 sidor/lektion). Eleverna uppfattade språket i romanen som hyfsat lättillgängligt trots att den är från 1800-talet. I detta arbete hade jag inga läsloggar utan diskuterade kort olika delar i början av lektionerna. Jag var tydlig med vad syftet var – förmåga att kunna koppla litteratur till det samhälle som texten är skriven i – och hur de kunde tänka medan de läste så att de skulle vara väl förberedda inför den slutliga skrivuppgiften.

Efter läsningen såg vi på avsnittet A Study in Pink i BBC:s serie Sherlock (säsong 1, avsnitt 1). Avsnittet är ca. 1 h 20min och hinns med på ett lektionstillfälle. Sedan fick eleverna diskutera i smågrupper utifrån några frågor, bland annat vilka skillnader och likheter det fanns mellan romanen och avsnittet.

Som avslut på arbetet fick eleverna skriva en litterär analys. De skulle bygga sin analys kring en kort frågeställning: ”Vilka likheter och skillnader finns det mellan romanen En studie i rött och avsnittet A Study in Pink? Hur kan skillnaderna mellan verken förklaras? Hur speglas samhällets uppbyggnad och ideal innehållet i romanen och avsnittet?”. Strukturen blev som sådan: Inledning + frågeställning, analys, diskussion + slutsats, källor. Vi bestämde gemensamt hur lång texten skulle vara.

Utfallet av arbetet blev mycket lyckat! Trots många gemensamma diskussioner har eleverna lyckats hitta väldigt olika detaljer som de fokuserat på. Vissa lyfte skillnader mellan könen, andra psykisk ohälsa, några gick tillbaka till Poe och gjorde jämförelser med Rue Morgue och några analyserade skillnaderna hos gärningsmannen och motiven till morden. Eleverna uppskattar serieavsnittet då de enklare kan förstå skillnader mellan nutid och dåtid. Avsnittet skiljer sig ganska mycket med några få gemensamma punkter som håller ihop historien. Sherlock Holmes som karaktär är känd för de flesta och jag upplever att eleverna får en annan bild av karaktären i och med att de läst romanen. Många tyckte även att romanen var bättre än avsnittet då de saknade mördarens bakgrund från avsnittet. Utöver klockrena analyser utifrån ett litteraturhistoriskt perspektiv har eleverna även fått till riktigt bra citat som stärker innehållet i analyserna. Kort sagt, ett mycket lyckat arbete som jag kommer att fortsätta utveckla!

Jag kan bara hålla med vår gästbloggare Helena då jag använt mig av hennes arbete i en annan klass. Det som jag kompletterade med var att arbeta med författarens liv genom att vi läste utdrag ur den fantastiska tegelstenen Från Holmes till Sherlock av Mattias Boström.

Störst av allt (Persson Giolito)

Gästbloggare: Maria Bunkhamnung

Under fem veckors tid har jag som lärarstudent fått följa med min handledare Ulla och hennes tredjeårselever på resan genom boken Störst av allt av Malin Persson Giolito. En vuxenroman som skildrar den unga flickan Majas tankar då hon ställs inför rätta som anklagad för en skolskjutning på gymnasieskolan i Djursholm. En gripande berättelse som kastar en mellan Majas rättegång och hennes liv innan denna katastrofala händelse inträffar. Malin Persson Giolito berättar Majas berättelse genom denna unga flickas ögon och vi får följa hennes tankar fram till dagen då domen faller.

Jag kom till denna klass strax efter att de börjat läsa Störst av allt men slungades snabbt in i bokens gripande berättelse och jag kunde inte förmå mig att lägga undan boken efter att jag passerat dagens lässtopp. Tillsammans med min handledare och en klasskamrat från lärarutbildningen har vi haft boksamtal i mindre grupper efter varje lässtopp samt en examinerade uppgift där vi diskuterat boken tillsammans. Frågorna som användes under boksamtalen var konstruerade utifrån vad eleverna ville tala om, men även vad vi som lärare och lärarstudenter ansåg som bra ämnen att diskutera om. Utöver detta har vi även diskuterat lässtrategier där vi från universitet fått presentera hur vi går tillväga för att bäst arbeta med en bok utifrån personliga erfarenheter. Jag har fått följa denna process från början till slut där eleverna skrivit en skriftlig examination i form av en argumenterade text där de framfört om de vill döma Maja eller om hon ska bli frikänd. Resultatet blev att 21 elever ville fria Maja och 3 ville fälla henne. I en avslutande rangordningsuppgift där eleverna gruppvis fick rangordna sex personer från mest skyldig till minst skyldig så placerades Sebastian (Majas pojkvän) som mest skyldig av fem grupper och Sebastians pappa som mest skyldig av en grupp. Fyra grupper ansåg att Majas bästa vän Amanda var minst skyldig och en grupp tyckte Majas föräldrar var minst skyldig. Sammanfattningsvis rådde stor samsyn i klassen.

I och med att jag även fått följa med på resan genom boken Processen även den av Malin Persson Giolito (finns publicerad här på bloggen) i en annan klass har jag verkligen fått upp ögonen för författaren och ser fram emot att se den serie som kommer släppas på Netflix i april som är baserad på boken Störst av allt. 

Boksamtalsfrågor Störst av allt

Processen (Persson Giolito)

Har ni upptäckt Bonnier Bookery än? Förlaget som ger ut kortromaner som även ges ut i eboks och ljudformat. För ett år sedan kom de första titlarna. Målsättningen är att ge ut 25 böcker per år. Processen av Malin Persson Giolito är en av dem. Den utspelar sig i efterdyningarna av det stora terrorattentatet då alla är skakade, så även polisen. Varje namn som dyker upp blir intressant när det gäller rikets säkerhet. Youssef K är en av dem som, oväntat och chockartat, får strålkastarljuset på sig. Poliserna kliver in på universitetsbiblioteket där den juridikstuderande Youssef K sitter. Helt plötsligt är han gripen, därefter anhållen och misstänkt för, ja vadå? Poliserna säger vagt något om att hans namn finns i några register. Han sitter  fast i en mardröm som bara blir värre för var dag. När allt är över säger en polis i förtroende till en åklagare ”Du vet hur det är… Det är så jävla krångligt allt det där. Vem kan egentligen hålla reda på vem som är vem och vem som tycker vad i de där regionerna där alla verkar vilja döda varandra?” När allt är över är flera människors liv förstörda för all framtid. Vem bär skulden? Både titel och huvudpersonens namn är en flirt till en annan man som blir anklagad för ett brott han inte känner till. Visst finns det kopplingar till Kafka och hans Processen. Kafkaartat på många sätt. Det är så jag tänker jobba med den. I en tvåa där jag precis introducerat Modernismen. Boken finns i klassuppsättning och är bokad till eleverna om en vecka. Nu återstår att klura på hur jag ska arbeta med den. Spännande!

Silvervägen (Stina Jackson)

Silvervägen av Stina Jackson är en spänningsroman som utspelar sig i det fiktiva Glimmersträsk i Västerbotten. Idén till romanen säger författaren att hon fått från den så kallade Highway of tears i Canada, där flera kvinnor har försvunnit spårlöst de senaste 40 åren. I Jacksons roman är det Lina, Lelles 17-åriga dotter, som försvunnit för tre år sedan och Lelles vardag består bokstavligen av att leta efter henne längs efter och i närheten av Silvervägen. Meja, en annan 17-åring, kommer till orten med sin mamma och deras levnadsöden – tillsammans med flera andra – korsas och ställs på prov när ytterligare en tjej från trakten försvinner. Miljöer och karaktärer från norra Sveriges inland fascinerar läsaren boken igenom och blir aldrig förutsägbara eller stereotypiska. Att denna titel i skrivande stund ligger etta på pockettoppen är inte svårt att förstå! 

Jag har jobbat med Silvervägen i åk.2 på SA men den verkar fungera bra i olika årskurser på olika slags program och för både tjejer och killar. Några förslag på hur man kan jobba med den finns i länken.

Silvervägen-arbetsgång

Lite kul måste man ha ( Åsa Karsin )

I boken Lite kul måste man ha  går  trevande kärlek över styr och blir till ett övergrepp. Anna,som ska börja nian, och Ludde, som ska börja trean på gymnasiet, blir förälskade i varandra men det slutar i katastrof. Anna och Ludde har vartannat kapitel i boken så läsaren får bådas tankar och perspektiv på det som händer.
Lite kul måste man ha är en angelägen bok som lyfter viktiga frågor om kärlek, könsroller och övergrepp. Boken är lättläst och passar bra för gemensam läsning på både högstadiet och gymnasiet. En styrka i boken är att både den som begår övergreppet och den som utsätts för övergreppet kommer till tals i boken. Det skulle vara intressant att låta flickorna i en klass läsa Luddes version och låta pojkarna läsa Annas  version för att sedan ha gemensamma i samtal kring det som hände.

 

Heder (Lapidus)

Jens Lapidus kan verkligen skildra Stockholms undre  värld på ett sätt som ger läsarna nya perspektiv. Novellen Heder från Novellix är inget undantag då berättelsen håller läsaren på halster ända fram till slutet. Vem är det som Adam ska träffa efter sitt långa fängelsestraff? Varför har han inga vänner och knappt några ägodelar? Hur känner man sig i ett samhälle som man inte varit delaktig i under 10 års frihetsberövande? När Adam till slut träffar ”honom” väcks många frågor och tankar kring det lästa. Vad är det egentligen som har hänt?

Valfri nordisk deckare

I årskurs 1 på SA har eleverna läst en valfri nordisk deckare. Tanken var att de förutom själva läsupplevelsen skulle fokusera lite på de samhällsproblem som på olika sätt alltid finns med i denna genre. Klassen har nyligen genomfört ett riksdagsrollspel och det kändes därför nära till hands att titta på och diskutera områden som inte fungerar eller som behöver förbättras i människors vardag. Jag inledde med att presentera en mängd nordiska deckare och höra med eleverna vilka de känner till, vilka de har läst eller varför de läser eller inte läser deckare över huvud taget. Eleverna kunde fritt välja andra titlar också (så länge det var en nordisk författare) men så här i efterhand så kan jag konstatera att så gott som alla valde någon av de jag pratade om. Här är några av elevernas val:

  • I tystnaden begravd (Alsterdal)
  • Flaskpost från P (Adler-Olsen)
  • Solstorm (Larsson)
  • Skuggorna (Wennstam)
  • Svikaren (Wennstam)
  • Stalker (Kepler)
  • Svart himmel (Indridason)
  • Midnattssol (Nesbö)
  • Förförjaren (Nordin)

Vid tre tillfällen fick eleverna skriva läslogg under själva läsningen. När hela boken var utläst fick de sitta i grupper och berätta om de olika miljöerna i böckerna, de samhällsproblem som de tycker är viktiga och vad de får för bild av förövare och offer i just sin deckare. Frågan om hur man skulle kunna åtgärda problemen blev också viktig i diskussionen. Till hjälp hade eleverna ett frågeblad som de kunnat arbeta med under läsningen (se länk). När vi hade knutit ihop diskussionerna i helklass fick eleverna några andra utvalda frågor att besvara på Digiexam. Att ibland göra en provsituation av en läst roman som komplement tycker jag kan höja statusen kring läsning och ger dessutom varje elev en möjlighet att också skriftligt uttrycka sig kring det lästa. Eleverna fick ha med sig boken när de skrev. Kriminallitteratur – frågor

Störst av allt (Persson Giolito)

storst-av-allt

Malin Persson Giolitos roman Störst av allt fick nyligen priset för årets bästa svenska kriminalroman. Handlingen utspelar sig i det utåt sett välmående Djursholm med Maja och Sebastian i centrum. Den falska tryggheten vänds på ett par minuter till en fasansfull verklighet då en skolmassaker inträffar i klassrummet där elever på specialutbildningen i internationell ekonomi och samhällskunskap håller till. Fyra döda, en svårt skadad och en utan minsta blåmärke är bilden som möter polisen när de stormar in. Läsaren får sedan följa rättegången där Maja står i centrum. Tillbakablickar på hur och varför Maja hamnar i fokus i en uppmärksammad rättsprocess gör att läsaren sakta får en inblick i en värld där allt utåt sett är så lyckat och framgångsrikt men gömmer ett mörker som  är svårt att greppa. Vuxna som ser men ändå inte ser. Ungdomar som kämpar mot olika typer av demoner. Boken kan med fördel användas i ämnesövergripande läsning mellan juridikkurser och svenska/svenska som andraspråk. Den kan också användas i retorikmomenten där eleverna kan närläsa rättegångens sista dag då slutpläderingen pågår (sidorna 345-360). Sedan kan eleverna analysera åklagarens och försvarsadvokatens skickliga verbala och icke-verbala sätt att försöka vinna ett mål som inledningsvis ter sig så självklart.

Nordisk deckare – valfri titel

I en årskurs 1 på SA jobbar eleverna med ett riksdagsrollspel (ett samarbete mellan Sh och Sv). Eftersom de skriver motioner och argumenterar för olika slags samhällsförändringar ville jag också att de skulle få läsa någonting vid sidan om arbetet i partigrupperna och fundera på de samhällsproblem som gestaltas i deckargenren. Avgränsningen blev nordiska deckare, eftersom tanken var att studera Sverige och våra nordiska grannländer men vilken författare och vilken titel får eleven välja fritt. Jag presenterade en hel del titlar för gruppen, sedan har de valt helt individuellt. De skriver läsloggar 1 gång/vecka och ska sedan redovisa i boksamtalsgrupper och skriftligt när de är klara. Frågebladet nedan har funnits tillgängligt i deras kursrum så de kan fundera och anteckna lite under läsningen.

kriminallitteratur-pdf

av-samma-blod offline9789174290417_200x_till-dess-din-vrede-upphor_pocketpresentask-med-fyra-minideckare alla-kan-se-dig9789174295566_200x_nemisis_pocket9789175035895_200x_eldjagarna_pocketla%cc%8at-mig-ta-din-hand-337x520  9789163888496_200x_hemsokta9789170283710_200x_var-ar-alla-flickor-nu_pocket9789174292992_200x_svikaren_pocket9789174295078_200x_den-granslose_pocket  9789113073286_200x_den-som-glommer_pocket 9789173375054_200x_saknad_pocketaskungarsvartgryn

 

Mordet på Orientexpressen (Agatha Christie)

9100577650Mordet på Orientexpressen är Christies pusseldeckare från 1934. Vintern 1935 avgår Orientexpressen från Istanbul till Calais. Hercule Poirot och 13 andra passagerare finns ombord. Tåget måste stanna mitt i natten eftersom snö har rasat på rälsen. Hercule upplever natten som allmänt orolig och störs av oväsen från grannkupéerna. Morgonen därefter hittas en av passagerarna mördad med tolv knivhugg. En sluten miljö, ett visst antal misstänkta – Poirot övertalas att leda förhören och alla har såklart alibi för natten. Mordet på Orientexpressen finns filmatiserad och jag har ibland följt denna arbetsgång:

bocker-om-brott

valfri-deckare