Viktigaste händelserna i boken

Efter gemensam läsning av en bok kan det vara bra att göra en gemensam sammanfattning av boken. Det samtalet blir en bra repetition av vad som hände i boken och blir ett viktigt stöd inför boksamtal eller annan bearbetning av boken.
¤Varje elev får då det här papperet framför sig:
Skärmklippa
Tryck på länken här om du vill se händelsepapperet i helformat:
viktigaste händelserna i boken
Ett förslag på hur man kan använda händelsepapperet:
¤Läraren står vid tavlan och frågar eleverna vilka händelser som de tycker var viktigast i boken.Läraren skriver händelserna på tavlan i fyrkanter samtidigt som eleverna fyller i sina egna papper. Det blir en gemensam brainstorming med intressanta diskussioner om vilka händelser som den anser vara viktiga och varför. Händelserna behöver inte komma i kronologisk ordning utan eleverna kan skriva i dem i valfri ruta.
¤ När rutorna är i ifyllda så kan man gemensamt sortera händelserna i kronologisk ordning genom att skriva in siffror i rutorna.

 

FacebooktwitterpinterestlinkedinmailFacebooktwitterpinterestlinkedinmail

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *