Läsmiljö och litteraturval

   bild

Läsmiljö

Läsmiljön är oerhört viktig för att eleverna ska kunna utveckla sin läsförmåga och hitta läsglädje.  Atmosfären i ett läsande klassrum bör vara uppmuntrande, flexibel,respektfull och kreativ. Ett starkt lärarengagemang för elevernas läsning inspirerar eleverna  att kämpa och våga anta nya läsutmaningar. För att vi också ska få med oss riktigt läsovana elever så krävs det ett extra stort tålamod där vi samtidigt visar vänligt och bestämt att läsningen inte går att förhandla bort.

Vi har märkt att eleverna blir väldigt läsintresserade när vi lärare berättar om böcker som vi har läst och som vi tror skulle passa eleverna. Elevernas läsintresse gynnas av läsande lärare med bredd i sin läsning och en nyfiken och öppen inställning till  elevernas läsning. Lärare som har bokpresentationer för eleverna och ger eleverna skräddarsydda boktips kan hitta ingångar till varje elevs läsning.
Det är också viktigt att den fysiska skolmiljön inbjuder till läsning. Det kan till exempel göras genom att låta böcker/bokframsidor vara en del av inredningen i klassrummet. Det är också positivt om böcker är lättillgängliga för eleverna.

Litteraturval9177421949

”En bok måste vara som en yxa för det frusna havet inom oss” så skriver Franz Kafka till vännen Oskar Pollak.”  Vi instämmer i Kafkas beskrivning av att böcker ska beröra oss för att väcka ett läsengagemang. Det är viktigt att de böcker som vi läser ska kännas angelägna så att de kan inspirera till spännande samtal och nya tankar.

Den litteratur som vi väljer till vår undervisning väljer vi därför med stor omsorg. Vi väljer böcker som vi hoppas ska kunna bli en spännande ingång till varje elevs läsning. För att hitta rätt bok  på rätt nivå till rätt elevgrupp/elev vid rätt tillfälle så behöver vi lärare ha en välfylld och uppdaterad bokportfölj som vi kan ösa ur vid varje lästillfälle. Vår lärarläsning omfattar olika genrer, böcker från olika världsdelar,nyutkommen litteratur, ungdomsböcker och vuxenlitteratur.  Böcker som vi läst tidigare läser vi återigen,omläsning, för att ha boken rykande aktuell i huvudet när vi ska arbeta med den.

I vår strävan att väcka elevernas läsengagemang  försöker vi hitta personliga ingångar till varje elevs läsning. Alla elever behöver bli sedda i sin läsning men för ovana läsare kan det vara extra viktigt eftersom de kan ha svåra läsmisslyckanden bakom sig. Utifrån det vi får veta om elevernas tidigare läserfarenheter försöker vi sedan stötta eleverna i att hitta vägar in till en läsning som utmanar, utvecklar, fördjupar och breddar deras läskompetens. Bokens omfång måste också passa elevens läskapacitet och den tid som är planerad för läsningen.Vid våra bokval väger vi också in hur komplicerad boken är vad det gäller språk och struktur. En bok som matchar elevens intresse och läsnivå kan bli en positiv ingång till elevens läsning.

När vi väljer böcker till undervisningen så försöker vi alltid ha i bakhuvudet att eleverna ska få möta olika sorters böcker vad det gäller genrer, läsnivåer, teman och länder.

Den bok som vi väljer för lärarhögläsning i helklass kan med fördel vara på lite svårare läsnivå än vad eleverna klarar av att läsa på egen hand eftersom gemensam läsning och samtal blir ett bra lässtöd för eleverna.

 

 

 

FacebooktwitterpinterestlinkedinmailFacebooktwitterpinterestlinkedinmail