Arbetssätt

I centrum för vårt litteraturarbete står boksamtalen. Att få diskutera böcker tillsammans med andra ger värdefulla möjligheter till goda samtal, fördjupar läsupplevelsen och öppnar för nya perspektiv. Samtalen ger också en vana att diskutera litteratur – såväl innehåll som form – och spontana tillfällen att  göra kopplingar till egna erfarenheter eller funderingar utifrån det lästa.

Dessutom försöker vi hitta olika former av skrivande kopplade till texterna som diskuteras. Utredande, argumenterande, skönlitterära eller reflekterande uppgifter väljs beroende på titlar och förmågor som vi vill att eleverna ska få träna på.

Något kreativt, annorlunda eller lekfullt inslag kopplat till en bok ökar ofta både framtida läslust hos elever och främjar en god ”litteraturstämning” inom gruppen.. Att gå in i en roll, debattera eller tävla i lag, skriva dikter, måla, transponera eller sjunga – kan ge långvariga positiva minnen av en bearbetad titel.

FacebooktwitterpinterestlinkedinmailFacebooktwitterpinterestlinkedinmail