En enda kväll (Berggren) och Om hundra dagar ska jag dö så satans vackert att du vill följa med (Nilsson)

en-enda-kvallDe tre ungdomarna Martin, Esperanza och Alexandra möts under en enda kväll som påverkar deras liv för alltid. En enda kväll av Mats Berggren är en förhållandevis lättläst bok för våra elever på språkintroduktionen. Vid bägge tillfällena som vi arbetat med boken så har eleverna önskat att få läsa om svenska ungdomar. Vi ha då presenterat ett antal böcker som de tyst fått rösta om i sin loggbok för att inte påverka varandra. En enda kväll  har vunnit vid båda! Det som lockar dem mest är att allt det avgörande händer under en enda kväll. Boken tar upp klasskillnader i Sverige och psykisk ohälsa. Mörker som många ungdomar kan känna igen sig i av olika skäl. Våra elever känner igen sig i den ovissa framtid som de befinner sig i. I boken möter de andra ungdomar som mår dåligt för att de har höga, alltför höga, krav på sig men också vetskapen om att inte vara välkommen som barn utan veta att hen var ett misstag.

Eleverna har parallellt med klassrumsdiskussioner även haft löpande diskussioner på en gemensam elevblogg. Vissa frågor har bara ventilerats på bloggen medan en del har lyfts till klassrummet. Andra frågor som vi inte hunnit avsluta på lektionerna har levt vidare på bloggen. Bloggen har även varit ett sätt att synliggöra hur vi beter oss på sociala medier. Det som skrivs på bloggen ska även kunna sägas ansikte mot ansikte i klassrummet. Det är också alltid en svår balans att välja böcker med tuffa ämnen. Samtidigt som vi ska vara medvetna om vad en bok kan väcka så kan vi inte heller väja för svåra ämnen. I En enda kväll får vi tidigt följa ett självmordsförsök. Eleverna blir snabbt införstådda med att en av ungdomarna mår dåligt och bär på självmordstankar. Själva självmordsförsöket är tämligen kortfattat och eleverna är medvetna om att ungdomarna kommer att bli vänner och därför förstår de att hen inte kommer att dö. Vi är extra noggranna med att läsa dessa avsnitt tillsammans i klassrummet och lämna utrymme för reflektioner som har inneburit att våra elever fått insikt i och förståelse av att även svenska ungdomar kan må psykiskt dåligt. Det mörker som flera av våra elever har inom sig blir på något vis universellt.

om-hundra-dagarEn annan aktuell bok Om hundra dagar ska jag dö så satans vackert att du vill följa med av Johanna Nilsson tar upp samma svåra ämne. Svenska ungdomar som har mörker inom sig av olika slag; mobbing, förlust av bonussyskon och ibland som huvudpersonen själv som kallar sig Ikaros, ett mörker som inte alltid går att hitta orsaker till. Boken har ett spännande grepp i form av Ikarosmyten som finns där som en röd tråd. Även om alla inblandade väljer livet så kretsar mycket kring mörkret och som lärare är det då viktigt att inte lämna eleverna ensamma i sina tankar. Denna bok kan då behöva mer tid för både högläsning och reflektion jämfört med En enda kväll.

FacebooktwitterpinterestlinkedinmailFacebooktwitterpinterestlinkedinmail

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *