Katarina Wennstam

I samband med förra årets arbete kring Sexstrejken (åk 1) och Fettpärlan (åk 3) upptäckte jag ett stort behov av att våga diskutera mäns våld mot kvinnor. Därför valde jag inför årets bokcirkel i trean att använda mig av olika spänningsromaner av Katarina Wennstam. Hennes romaner fokuserar mycket kring detta komplexa, brännheta och inte alltid så enkla ämne ur olika perspektiv. Dessutom blottar hon ofta svagheter i vårt juridiska rättssystem gällande denna typ av brott.

Efter att ha kort presenterat de utvalda böckerna fick eleverna välja titel och därefter bilda läsgrupper där de fick göra en läsplanering. Lektionerna varvades sedan mellan lästid, diskussioner i tvärgrupper och stöttande samtal i egna läsgrupper. Trots Wennstams rika, ibland snåriga persongallerier så fanns en nerv i hennes böcker som behöll elevernas intresse. Dock rekommenderas gemensamma tankekartor inledningsvis för att underlätta läsningen. Samtalen visade både starkt engagemang och stor frustration. Att böckerna uppskattades vittnade en kollega om då hon hörde livliga diskussioner i korridoren kopplade till det lästa.

En debattartikel där ämnet skulle utgå från boken fick avsluta momentet, vilket blev ytterligare en ventil för att samla ihop alla tankar och åsikter som fanns hos eleverna.

De böcker som ingick:
Smuts (trafficking, sexköp)
Dödergök (kvinnomisshandel, heder)
Alfahannen (kändisskap, maktmissbruk, sexuella övergrepp)
Skuggorna (kvinnovåld, hämnd, ”folkdomstolar”)
Skymningsflickan (sexuella övergrepp, droger, sociala medier).

En sanning med modifikation (Sara Lövestam)

Under denna termin fick en klass på Teknikprogrammet och en klass som läser Svenska som andraspråk 1, där eleverna studerar på olika gymnasieprogram, möjlighet att träffa författaren Sara Lövestam. Eleverna hade inför besöket läst boken En sanning med modifikation. En mångbottnad roman som tar upp svåra ämnen som psykisk ohälsa, livet som papperslös, trafficking men även värme, medmänsklighet och letandet efter sanningens olika skepnader. Då boken även är rik på ordspråk och idiomatiska uttryck så var det en tacksam ingång för sva-eleverna att arbeta med i ett jämförande perspektiv med sitt förstaspråk. Boken finns även som lättläst version under titeln Flicka försvunnen.

Under eftermiddagen fick vi lärare i svenska och svenska som andraspråk ägna oss åt fortbildning tillsammans med Lövestam inom områdena språk och grammatik, vilka hon brinner stort för. Hon lyckades på ett skickligt och engagerat vis inspirera oss lärare.

Ett klipp från SVT Norrbotten som dels intervjuade Sara Lövestam, dels eleven Emily Cwirzen (om länken krånglar googla på SVT Norrbotten Sara Lövestam)
Se här

Elevfrågor Frågor till Lövestam

Folk med ångest (Backman) och Scener ur hjärtat (Ernman, Thunberg)

Böcker kan vara aktuella av olika anledningar. Jag har precis läst två som är omtalade men av helt olika orsaker. Fredrik Backman har precis kommit ut med Folk med ångest som är en bråkig och stökig roman med både humor och svärta. Poliser, mäklare, Ikea-missbrukare och en kanin är några av huvudpersonerna. Som vanligt lyckas han fånga samhällsfenomen och samhällsproblem med språklig snits och vissa riktigt vassa vändpunkter. Klart läsvärd! Den andra valde jag för att få bilda mig en egen uppfattning om Greta-effekten. Scener ur hjärtat är boken som kom ut precis innan Greta Thunberg valde att gå ut i klimatstrejk. Här får jag som läsare en större förståelse för hur det kan vara att leva med två barn som båda är annorlunda på olika sätt. En gåva men också stora utmaningar i en familj som utåt sett är välmående och framgångsrik. Boken är mycket rak och ärlig om tiden fram till den stora Greta-boomen och ger en mer nyanserad bild av familjen Ernman Thunberg.

Störst av allt (Persson Giolito)

Gästbloggare: Maria Bunkhamnung

Under fem veckors tid har jag som lärarstudent fått följa med min handledare Ulla och hennes tredjeårselever på resan genom boken Störst av allt av Malin Persson Giolito. En vuxenroman som skildrar den unga flickan Majas tankar då hon ställs inför rätta som anklagad för en skolskjutning på gymnasieskolan i Djursholm. En gripande berättelse som kastar en mellan Majas rättegång och hennes liv innan denna katastrofala händelse inträffar. Malin Persson Giolito berättar Majas berättelse genom denna unga flickas ögon och vi får följa hennes tankar fram till dagen då domen faller.

Jag kom till denna klass strax efter att de börjat läsa Störst av allt men slungades snabbt in i bokens gripande berättelse och jag kunde inte förmå mig att lägga undan boken efter att jag passerat dagens lässtopp. Tillsammans med min handledare och en klasskamrat från lärarutbildningen har vi haft boksamtal i mindre grupper efter varje lässtopp samt en examinerade uppgift där vi diskuterat boken tillsammans. Frågorna som användes under boksamtalen var konstruerade utifrån vad eleverna ville tala om, men även vad vi som lärare och lärarstudenter ansåg som bra ämnen att diskutera om. Utöver detta har vi även diskuterat lässtrategier där vi från universitet fått presentera hur vi går tillväga för att bäst arbeta med en bok utifrån personliga erfarenheter. Jag har fått följa denna process från början till slut där eleverna skrivit en skriftlig examination i form av en argumenterade text där de framfört om de vill döma Maja eller om hon ska bli frikänd. Resultatet blev att 21 elever ville fria Maja och 3 ville fälla henne. I en avslutande rangordningsuppgift där eleverna gruppvis fick rangordna sex personer från mest skyldig till minst skyldig så placerades Sebastian (Majas pojkvän) som mest skyldig av fem grupper och Sebastians pappa som mest skyldig av en grupp. Fyra grupper ansåg att Majas bästa vän Amanda var minst skyldig och en grupp tyckte Majas föräldrar var minst skyldig. Sammanfattningsvis rådde stor samsyn i klassen.

I och med att jag även fått följa med på resan genom boken Processen även den av Malin Persson Giolito (finns publicerad här på bloggen) i en annan klass har jag verkligen fått upp ögonen för författaren och ser fram emot att se den serie som kommer släppas på Netflix i april som är baserad på boken Störst av allt. 

Boksamtalsfrågor Störst av allt

Silvervägen (Stina Jackson)

Silvervägen av Stina Jackson är en spänningsroman som utspelar sig i det fiktiva Glimmersträsk i Västerbotten. Idén till romanen säger författaren att hon fått från den så kallade Highway of tears i Canada, där flera kvinnor har försvunnit spårlöst de senaste 40 åren. I Jacksons roman är det Lina, Lelles 17-åriga dotter, som försvunnit för tre år sedan och Lelles vardag består bokstavligen av att leta efter henne längs efter och i närheten av Silvervägen. Meja, en annan 17-åring, kommer till orten med sin mamma och deras levnadsöden – tillsammans med flera andra – korsas och ställs på prov när ytterligare en tjej från trakten försvinner. Miljöer och karaktärer från norra Sveriges inland fascinerar läsaren boken igenom och blir aldrig förutsägbara eller stereotypiska. Att denna titel i skrivande stund ligger etta på pockettoppen är inte svårt att förstå! 

Jag har jobbat med Silvervägen i åk.2 på SA men den verkar fungera bra i olika årskurser på olika slags program och för både tjejer och killar. Några förslag på hur man kan jobba med den finns i länken.

Silvervägen-arbetsgång

Skärvor av minnen (Laurie Halse Anderson)

17-åriga Haley och hennes pappa försöker få livet att gå ihop i den amerikanska stad där allting började. De senaste åren har de flyttat runt mycket vilket har gjort att Haley inte riktigt har fixat skola, vänner eller att rota sig någonstans över huvud taget. Pappan Andy är krigsveteran och lider av posttraumatisk stress och Haley gör sitt bästa för att finnas där för honom och också att dölja situationen för kompisar, anhöriga och lärare. Haley är ensam men smart, kritisk och klarsynt. Tillbaka i sin hemstad träffar hon Finn, och för första gången vågar hon blotta sin verkliga vardag både för honom, vännen Gracie och styvmamman som övergav henne och Andy när det var som jobbigast. Haleys röst är både trovärdig och levande, den amerikanska skolvardagen fascinerar och berättelsen känns viktig för alla unga vuxna.  

 

En enda kväll (Berggren) och Om hundra dagar ska jag dö så satans vackert att du vill följa med (Nilsson)

en-enda-kvallDe tre ungdomarna Martin, Esperanza och Alexandra möts under en enda kväll som påverkar deras liv för alltid. En enda kväll av Mats Berggren är en förhållandevis lättläst bok för våra elever på språkintroduktionen. Vid bägge tillfällena som vi arbetat med boken så har eleverna önskat att få läsa om svenska ungdomar. Vi ha då presenterat ett antal böcker som de tyst fått rösta om i sin loggbok för att inte påverka varandra. En enda kväll  har vunnit vid båda! Det som lockar dem mest är att allt det avgörande händer under en enda kväll. Boken tar upp klasskillnader i Sverige och psykisk ohälsa. Mörker som många ungdomar kan känna igen sig i av olika skäl. Våra elever känner igen sig i den ovissa framtid som de befinner sig i. I boken möter de andra ungdomar som mår dåligt för att de har höga, alltför höga, krav på sig men också vetskapen om att inte vara välkommen som barn utan veta att hen var ett misstag.

Eleverna har parallellt med klassrumsdiskussioner även haft löpande diskussioner på en gemensam elevblogg. Vissa frågor har bara ventilerats på bloggen medan en del har lyfts till klassrummet. Andra frågor som vi inte hunnit avsluta på lektionerna har levt vidare på bloggen. Bloggen har även varit ett sätt att synliggöra hur vi beter oss på sociala medier. Det som skrivs på bloggen ska även kunna sägas ansikte mot ansikte i klassrummet. Det är också alltid en svår balans att välja böcker med tuffa ämnen. Samtidigt som vi ska vara medvetna om vad en bok kan väcka så kan vi inte heller väja för svåra ämnen. I En enda kväll får vi tidigt följa ett självmordsförsök. Eleverna blir snabbt införstådda med att en av ungdomarna mår dåligt och bär på självmordstankar. Själva självmordsförsöket är tämligen kortfattat och eleverna är medvetna om att ungdomarna kommer att bli vänner och därför förstår de att hen inte kommer att dö. Vi är extra noggranna med att läsa dessa avsnitt tillsammans i klassrummet och lämna utrymme för reflektioner som har inneburit att våra elever fått insikt i och förståelse av att även svenska ungdomar kan må psykiskt dåligt. Det mörker som flera av våra elever har inom sig blir på något vis universellt.

om-hundra-dagarEn annan aktuell bok Om hundra dagar ska jag dö så satans vackert att du vill följa med av Johanna Nilsson tar upp samma svåra ämne. Svenska ungdomar som har mörker inom sig av olika slag; mobbing, förlust av bonussyskon och ibland som huvudpersonen själv som kallar sig Ikaros, ett mörker som inte alltid går att hitta orsaker till. Boken har ett spännande grepp i form av Ikarosmyten som finns där som en röd tråd. Även om alla inblandade väljer livet så kretsar mycket kring mörkret och som lärare är det då viktigt att inte lämna eleverna ensamma i sina tankar. Denna bok kan då behöva mer tid för både högläsning och reflektion jämfört med En enda kväll.

Osynliga handikapp skildrat i skönlitteratur

9789174290851_200x_den-besynnerliga-handelsen-med-hunden-om-natten_pocket 9789144071398_200x_en-riktig-manniska_haftad 9789187803277_200x_jag-vill-ha-ett-liv_kartonnage
På litteraturkursen, Svelit0, har vi haft ett återkommande tema, Osynliga handikapp, där eleverna får läsa olika böcker som lyfter fram hur det kan vara att leva med ett osynlig handikapp. Böckerna har engagerat eleverna och boksamtalen har lyft viktiga frågor om hur skolan bemöter en elev som är lite annorlunda och i utanförskap. Eleverna har också gjort många kopplingar till sin egen skoltid och funderat över vad som kan bli bättre i skolans och deras eget bemötande av människor med osynliga handikapp.

Saknad (Karin Alvtegen)

Sibylla Forsenström har i många år själv valt att bryta med sin familj, sina vänner och samhället i stort och lever som uteliggare i det moderna Stockholm. En natt befinner hon sig på fel plats vid fel tidpunkt och blir helt plötsligt huvudmisstänkt i en brutal och omskriven mordhistoria. För att rentvå sig måste hon på egen hand ta reda på vem mördaren är, vilket gör hennes situation än mer komplicerad.images4exavmr1

Men vad  är det i Sibyllas förflutna som fått henne att välja det liv hon har valt? Och måste hon till slut ta itu med sina egna problem för att klara sig ur en situation som en av samhällets mest efterspanade person?

Saknad är en psykologisk spänningsroman som utspelas i miljöer och i en tid som känns både vardagliga och bekanta. Den här romanen passar för alla gymnasiets årskurser, för både tjejer och killar.

Saknad finns filmatiserad (BBC) med titeln Missing (2006). Ett samarbete kring den här deckaren med till exempel engelska, samhällskunskap eller psykologi skulle vara spännande!

Exempel på frågor efter läsningen: saknad

 

Svarta stjärnor av Stig och Mamma dör aldrig av Castillon

Två fina noveller, Svarta stjärnor (ur Den andra verkligheten) och Mamma dör aldrig (ur Insekt), som fungerat mycket bra som ämnesövergripande läsning på Vård och omsorgsprogrammet. Svarta stjärnor handlar om en deprimerad mamma och hennes dotter på 12 år. Snart är det julfirande med släkten med allt vad det innebär. Den tar upp hur det är att leva med psykisk ohälsa men även att vara den som står bredvid, som anhörig. Mamma dör aldrig handlar om en dotter som inte vill ta till sig att mamma lider av demens trots att vi som läsare ser det så tydligt. Hon kan inte heller inse att mamma är på väg att somna in. Inte ens när doktorn sluter hennes ögon. Eleverna har haft mycket fina samtal kring novellerna där de har kopplat mycket till sina egna erfarenheter från praktik/jobb. Just anhörigas dilemman att acceptera att någon är sjuk är en verklighet som de kommer att stå inför i sitt blivande arbete och någonting som de ofta vill ventilera. Novellerna ger dem verktyg till att våga lyfta dessa svåra frågor. Eleverna fick arbeta med bildanalys som utgångspunkt till samtalen om Svarta stjärnor, vilket blev mycket lyckat. Nyfiken? Se länk

svarta-stjarnor