Herr Arnes penningar av Selma Lagerlöf, Det går an Carl Jonas Love Almqvist och Othello av William Shakespeare

På språkintroduktionen läste vi de tre klassikerna Herr Arnes penningar, Det går an och Othello. Efter gemensam läsning och boksamtal kring de olika texterna fick eleverna gruppvis jämföra böckerna med hjälp av Venn-diagram. Följ länken om du vill se en sammanställning av elevernas jämförelser. Venn-diagram har varit mycket uppskattat och användbart i arbetet kring skönlitteratur i alla våra olika grupper.

910010746897891878317201-405x600

tre-klassiker-moter-sprakintroduktionens-elever-i-venndiagram

Såld (Sally Grindley)

I boken Såld möter vi den kinesiska flickan Lu Si-yan vars liv omkullkastas när hennes pappa dör. Lu Si-yans öde griper tag i eleverna och tar upp viktiga ämnen som fattigdom,kvinnoförtryck, barnarbete,globalisering och girighet. Vi har haft lässamarbete kring boken mellan Språkintroduktionen och åk 1 på Samhällsvetenskapsprogrammet. På Språkintroduktionen har vi lärahögläst boken gemensamt medan eleverna i åk 1 har fått läsa boken på egen hand. De gemensamma  boksamtalen har gett många intressanta perspektiv på viktiga frågor som eleverna har lyft.
Länken visar de loggfrågor som eleverna fick besvara inför smågruppssamtalen:
SåldLäslogg inför smågruppssamtal  ladda ned
Här kan se ett exempel på frågor till boksamtal:
Samtalsfrågor till boken Såld av Sally Grindley
Om du är i behov av en ordlista så finns den här:
Såld Ordlista till boken Såld av Sally Grindley