Förvandlingen (Franz Kafka)

Förvandlingen av Franz Kafka upphör aldrig att fascinera. Bokens många tolkningsmöjligheter öppnar för engagerade boksamtal där eleverna diskuterar och funderar kring både innehåll och form. När de också får formulera egna frågor lär de sig mer om vad man kan diskutera, analysera och tolka i en text.

ladda-ned forvandlingen-lattlast

 

Diskussionsfrågor: Förvandlingen