Elevläsning

Elevläsning

Här berättar några elever på Språkintroduktionen om hur det har gått till när de började läsa böcker på svenska och vilka böcker som väckte deras intresse för läsningen: lasportratt-sprakintroduktion

1

”Först måste jag säga att jag hade ett gigantiskt problem med att gilla skönlitterära böcker från början, jag var inte van att läsa sådana böcker. Jag hade bara läst faktaböcker där jag fick information direkt.” Said

Från början var läsningen jättesvår för mig.Men läraren kämpade mycket och hjälpte oss med läsningen. Jag var tvungen att läsa böcker varje dag och behövde slå upp nästan alla ord. Det var tråkigt i början men när jag började förstå bättre och kunna mer ord blev det lättare för mig och mycket intressant.                                                                                                     Ali (ett år i Sverige)

9146224718Mitt läsliv
Läsning är den enda hjälpmedel att utveckla ett språk. När jag gick i 8:an och 9:an hade jag inte alls läst någon bok, men när jag kom på  Språkintroduktionen då började det riktiga läslivet.  Läsning har hjälpt mig med att kunna läsa fortare och man förstår vad meningen betyder. Läsning hjälper både med språket och när man har det tråkigt. När jag läser någon bok, känner jag mig att jag är med i boken och att jag ser alla händelser LIVE som händer i en bok. När jag öppnar en bok, det känns som om jag öppnar en dörr som ligger en annan värld bakom den. När jag är ledsen och tänker på en sak hela tiden då öppnar jag en dörr och går in i en annan värld, då blir jag lugn  när jag kommer tillbaka i nutiden och i det riktiga världen. Läsning är att se händelser som har hänt i dåtiden och händelser som händer i nutiden med egna bildar. När jag  läste Tusen Strålande Solar, kände jag att jag var med i boken. En bok är som en fast vän och en hjälpare. Ni ungdomar! Börja öppna olika dörrar och kika vad som har hänt då och vad som händer nu, lås inte in dig  bakom en dörr!
Tusen Strålande Solar är den bästa boken som jag har läst under året på Språkintroduktionen. Boken som handlar om olika svårigheter som många har nu för tiden. Exempelvis fattigdom, mobbning, orättvisa och mycket annat. Boken handlar om hur svårt både kvinnor och män hade det i Afghanistan, men mest kvinnor. Den boken har lärt mig att förstå hur svårt andra hade det och har fortfarande i olika världsdelar.                       Sara ( tre år i Sverige)