En sanning med modifikation (Sara Lövestam)

Under denna termin fick en klass på Teknikprogrammet och en klass som läser Svenska som andraspråk 1, där eleverna studerar på olika gymnasieprogram, möjlighet att träffa författaren Sara Lövestam. Eleverna hade inför besöket läst boken En sanning med modifikation. En mångbottnad roman som tar upp svåra ämnen som psykisk ohälsa, livet som papperslös, trafficking men även värme, medmänsklighet och letandet efter sanningens olika skepnader. Då boken även är rik på ordspråk och idiomatiska uttryck så var det en tacksam ingång för sva-eleverna att arbeta med i ett jämförande perspektiv med sitt förstaspråk. Boken finns även som lättläst version under titeln Flicka försvunnen.

Under eftermiddagen fick vi lärare i svenska och svenska som andraspråk ägna oss åt fortbildning tillsammans med Lövestam inom områdena språk och grammatik, vilka hon brinner stort för. Hon lyckades på ett skickligt och engagerat vis inspirera oss lärare.

Ett klipp från SVT Norrbotten som dels intervjuade Sara Lövestam, dels eleven Emily Cwirzen (om länken krånglar googla på SVT Norrbotten Sara Lövestam)
Se här

Elevfrågor Frågor till Lövestam

Årets läsbiografier

Skönlitteratur har varit grunden i sva-undervisningen. Vi har läst gemensamma böcker, noveller och dikter som vi sedan har bearbetat på olika sätt skriftligt eller muntligt. Under läsåret har eleverna också succesivt skolats in i att bli självständiga läsare. Den individuella läsningen har följts upp enskilt eller i grupp.
Vi har även haft återkommande miniprov/närläsningsprov  som eleverna har gjort enskilt/ i par eller i smågrupper.
Vill du läsa elevernas läsbiografier och deras egna tankar om läsåret där skönlitteraturen är navet i sva-undervisningen så följ länken här:
Elevernas läsbiografier

 

Störst av allt (Persson Giolito)

Gästbloggare: Maria Bunkhamnung

Under fem veckors tid har jag som lärarstudent fått följa med min handledare Ulla och hennes tredjeårselever på resan genom boken Störst av allt av Malin Persson Giolito. En vuxenroman som skildrar den unga flickan Majas tankar då hon ställs inför rätta som anklagad för en skolskjutning på gymnasieskolan i Djursholm. En gripande berättelse som kastar en mellan Majas rättegång och hennes liv innan denna katastrofala händelse inträffar. Malin Persson Giolito berättar Majas berättelse genom denna unga flickas ögon och vi får följa hennes tankar fram till dagen då domen faller.

Jag kom till denna klass strax efter att de börjat läsa Störst av allt men slungades snabbt in i bokens gripande berättelse och jag kunde inte förmå mig att lägga undan boken efter att jag passerat dagens lässtopp. Tillsammans med min handledare och en klasskamrat från lärarutbildningen har vi haft boksamtal i mindre grupper efter varje lässtopp samt en examinerade uppgift där vi diskuterat boken tillsammans. Frågorna som användes under boksamtalen var konstruerade utifrån vad eleverna ville tala om, men även vad vi som lärare och lärarstudenter ansåg som bra ämnen att diskutera om. Utöver detta har vi även diskuterat lässtrategier där vi från universitet fått presentera hur vi går tillväga för att bäst arbeta med en bok utifrån personliga erfarenheter. Jag har fått följa denna process från början till slut där eleverna skrivit en skriftlig examination i form av en argumenterade text där de framfört om de vill döma Maja eller om hon ska bli frikänd. Resultatet blev att 21 elever ville fria Maja och 3 ville fälla henne. I en avslutande rangordningsuppgift där eleverna gruppvis fick rangordna sex personer från mest skyldig till minst skyldig så placerades Sebastian (Majas pojkvän) som mest skyldig av fem grupper och Sebastians pappa som mest skyldig av en grupp. Fyra grupper ansåg att Majas bästa vän Amanda var minst skyldig och en grupp tyckte Majas föräldrar var minst skyldig. Sammanfattningsvis rådde stor samsyn i klassen.

I och med att jag även fått följa med på resan genom boken Processen även den av Malin Persson Giolito (finns publicerad här på bloggen) i en annan klass har jag verkligen fått upp ögonen för författaren och ser fram emot att se den serie som kommer släppas på Netflix i april som är baserad på boken Störst av allt. 

Boksamtalsfrågor Störst av allt

En ö i havet (Annika Thor)

En ö i havet
Systrarna Steffi och Nellie kommer ensamma till Sverige från Wien under andra världskriget. Hitlers armé har marscherat in i Österike och föräldrarna skickar iväg sina döttrar för att rädda de från nazisternas förföljelse. Tanken är att familjen ska återförenas  i Amerika.
I boken får vi följa Steffi och Nellie under sin första tid  på en ö i Bohuslän i andra världskrigets skugga.
En ö i havet är den första boken av fyra där läsarna får följa Steffie och Nellie under sex år i Sverige.
Steffie och Nellies öden engagerar eleverna. Böckerna ger liv till en mörk tid i vår historia samtidigt som trådarna till vår nutid är kusliga.
Filmatiseringen av bokserien är ett utmärkt komplement till den gemensamma bokläsningen.
Jag har läst böckerna med sva-elever som läser mot år 9. Böckerna passar  för elever från årskurs 6 till årskurs 9.
Gemensam högläsning ger många ovärderliga tillfällen till samtal kring texten utifrån elev- och lärarfrågor. Samtalen blir ett stöd för alla elever i läsningen. Men min elevgrupp behövde fler sporrande utmaningar för att utveckla sin lässkicklighet. Eleverna hakade på mitt förslag med korta närläsningsprov flera gånger i veckan. Eleverna skärpte sina lässinnen samtidigt som de var övervägande positiva till proven. Några elevkommentarer:
”Det gick så där med läsningen, men jag måste fokusera mer på läsningen i framtiden. Alla prov som vi hade gjort var toppen!”
”Proven var hjälpsam,för att det testade hur mycket man hade fattat av boken.”
 ” Proven hjälper oss väldigt  mycket så att vi kan utvecklas och är ju så bra.”
Vill du veta mer om närläsningsupplägget så följ länken här:
 En ö i havet – närläsningsprov

 

Vi kommer snart hem igen (Bab Bonde och Bergting)

Gästbloggare: Elin Isaksson

Jag har under de senaste veckorna jobbat med boken Vi kommer snart hem igen av Jessica Bab Bonde och Peter Bergting.

Boken är en grafisk roman som belyser fem judars historier under andra världskriget. En bok som jag fick ett väldigt positivt bemötande från mina nyanlända elever. Historierna fokuserar på dessa individers resa från det första mötet med nazismen, deras svårigheter i ghettot och koncentrationslägren till kort om deras liv i Sverige idag.

När jag skulle börja planera inför arbetet med denna bok funderade jag en hel del på vilka infallsvinklar jag skulle ha eftersom det finns mängder att välja mellan. Färgerna, bild i samspel med dialog och berättarperspektiv har en stor betydelse eftersom det skiljer sig ifrån en vanlig roman därmed la jag fokus där. Samhällsperspektivet och att kunna koppla till det vi vet idag var också ett stort fokusområde. Eleverna kunde ta till sig innehållet på ett annat sätt då det inte var textmängden som styrde utan själva innehållet och budskapet, därmed fick vi tiden för att jobba med läsförståelsen.

Jag ville att eleverna skulle få ett bredare perspektiv och utveckla sin läsförståelse i förståelsen från dåtid till nutid och sedan hur vår framtid kan se ut för att utveckla sina analysförmågor. Detta blev en utgångspunkt till en film som eleverna skulle skapa individuellt. De skulle välja ett tema som togs upp i boken, exempelvis samhälle sedan valde de ett perspektiv. Vad har vi lärt oss från tidigare misstag, vad bör vi vara medvetna om i dagens samhälle och vad behöver vi göra för att förbättra våra samhällen. Eleverna skapade intervjufrågor utifrån sitt tema som sedan skulle ställas till en klasskamrat eller någon annan person utanför. De skulle sedan tolka och hitta kärnan i intervjun och sedan producera en film genom Adobe Spark. Vi jobbade också med källkritik och alla bilder och kortfilmer är tagna från Pixabay.com.

Detta utmynnade i fantastiska filmer där eleven tänkte till på vilken påverkan vi har på världen. Länkar här till en av de fina filmerna mina elever skapat.

Under ytan av Lidbeck

under-ytanEtt läsår bestod stor del av min undervisning av stöd till olika elever, enskilt eller i grupp. En elev berättade redan första lektionen att hen hatade att läsa och aldrig läst en hel bok under grundskolan. Efter desperat bokletande föreslog jag Cecilia Lidbecks Under ytan. En mycket skeptisk och tvekande elev tog emot boken. Jag började högläsa och för varje person/viktig händelse stannade vi upp och arbetade med tankekarta. Sakta väcktes elevens nyfikenhet och en bit in i boken sa eleven en dag: ”Vi läser för sakta i skolan. Jag vill läsa mer. Jag tar hem boken” Eleven avslutade boken på egen hand och jag glömmer aldrig när jag mötte hen i korridoren. ”Fan jag har läst ut min första bok. Trodde jag aldrig”. Den stolta glädjefyllda blick som mötte mig plockar jag ibland fram efter mindre lyckade lektioner. Vi lärare behöver guldkorn att samla på!

Under ytan är en enklare ungdomsbok som passar för läsovana elever som behöver få lyckas eller för nyanlända ungdomar som inte kommit så långt i språket, men ändå passerat lättlästa böcker. Under ytan handlar om Suss; en rätt vanlig tjej på högstadet. På ytan är hon lagom söt, duktig och populär. Men egentligen är hon en helt annan under ytan. Hon möter Henke; tuff, snygg och farlig, men som bär på en hemlighet. Den rosaröda kärleken blandas med den svartaste förtvivlan och osäkerheten.

en-viktig-karaktar-i-under-ytan

 

Den besynnerliga händelsen med hunden om natten av Mark Haddon,elevfavorit

9789174290851_200x_den-besynnerliga-handelsen-med-hunden-om-natten_pocket

Av de böcker vi har läst under terminen är romanen Den besynnerliga händelsen med hunden om natten av Mark Haddon min favorit. Detta var den allra första romanen vi läste och det är också den som jag gillat mest. Omslaget förde för mig in tankarna på sci-fi och hade jag sett boken på en bibliotekshylla är jag ganska säker på att jag inte hade valt den. Som tur är tipsade lärarna om den på litteraturkursen när vi skulle läsa böcker om osynliga handikapp och när jag läste på baksidan fastnade jag direkt.   Stina,åk 2 på Samhällsvetenskapsprogrammet

 

 

 

Medläsare-individuell läsning

23 1

Medläsare – individuell läsning
Under läslektionen får eleverna läsa högt,samtala kring det lästa,kring texten,om nya ord och begrepp. Detta  görs både enskilt/grupp med medläsare eller lärare.
Vi avslutar ofta läslektionen med ett storgruppssamtal där en angelägen fråga går runt till alla. Frågan är öppen till sin karaktär och har oftast sitt ursprung i det som vi läser men det kan också vara en fråga kopplat till något aktuellt tema.
Här följer några exempel på frågor som har avslutat läslektionerna:
1.Har världen blivit bättre sedan Shakespeares tid?
(Se medläsare Ann-Katrin Tideströms manus till radioprogrammet Tankar för dagen:Tankar f d Har världen blivit bättre)
2.Hur blir en människa rasist?   (  Ann-Katrin Tideström Tankar för dagenHur blir en människa rasist )
3.Barnarbete, vad tänker du om det? (  Ann-Katrin Tideström Tankar för dagenBarnarbete )
4.Om det blir krig i Norden- vart skulle du ta vägen? ( Ann-Katrin Tideström Tankar för dagenOm det blir krig i Norden)
5. Hur ska vi förhindra människor från att bli terrorister?
6.Vad behöver förändras för att alla flickor ska få gå i skola? Hur ska vi stoppa kvinnomisshandel?
 ”Ofta går vi medläsare helt omtumlade ut från de här lektionerna och säger till varandra att det är vi som lär oss  mest . Om vårt eget språks alla mysterier. Och om världens …Det här är vår  filosofiska klubb – i direktsändning”     Ann-Katrin Tideström,medläsare
Sigrids tankar:  Att vara medläsare

       ” För varje lektion så växer min hjärna för att vi pratar så mycket om olika händelser och vi tänker tillsammans hur vi ska lösa olika problem. Vi har en riktig debatt där vi har olika åsikter och använder munnen. Jag tycker att det är mycket spännande och jättebra därför att vi lär oss att respektera olika åsikter och jämlikhet. Jag vill kalla de här lektionerna för de bästa lektionerna i demokrati i hela världen.Jag tycker att det är bra för oss som kommer från andra länder att få komma nära det svenska folket och få prata respektfullt om olika kulturer och religioner. Jag och mina klasskamrater är så tacksamma över att ni ger oss så mycket tid.” Ahmed

Här finns fler elevcitat om medläsarna:
Vi vill tacka er medläsare

Läsmöten- elever intervjuar varandra om läsning och favoritböcker

skarmklipp

Fem elever på Språkintroduktionen och fem elever i gymnasieklasser ställer frågor till varandra om läsning och favoritböcker. Om du blir nyfiken på elevernas svar så följ länken:
Läsmöten-elever intervjuar varandra om läsning och favoritböckermaj2016

Läsa med flera ögon- elever och medläsare delar med sig av sina tankar kring litteratur,boksamtal och mångfald.

skarmklipp

Läsa med flera ögon-
elever och medläsare i Luleå delar med sig av sina tankar kring litteratur, boksamtal och mångfald.
Vill du ta del av elevernas och medläsarnas tankar så gå in på länken:
lasa-med-flera-ogon