Den där Jenny (Wikander)

Den där Jenny

Jenny kommer ny till klassen i sexan och redan från början blir allt fel. En grupp tjejer i klassen stämplar henne som ”hora” och gör allt för att förödmjuka henne. Jenny å sin sida döljer sin osäkerhet bakom en tuff och oberörd attityd. En skildring av utanförskap, grymhet och alla missförstånd som kan uppstå på gränsen mellan barndom och vuxenvärld.

Den där Jenny fungerar utmärkt att läsa gemensamt från åk.6 och upp till gymnasieåldern. Den består av en och samma berättelse ur två olika perspektiv, vilket inbjuder till givande diskussioner! Den är bara ca 100 sidor lång uppdelad på två halvor som kan läsas separat.

  • Halva klassen kan läsa första delen medan andra halvan läser den andra. Sedan kan först grupperna diskutera inom gruppen hur de ser på Jenny och på olika situationer som beskrivs. Alla i gruppen brukar här vara rörande överens och tycker att de har allt klart för sig!
  • Steg två blir att blanda grupperna så att några elever som läst första halvan sitter med några som läst den andra. De kan nu gå igenom samma frågeställningar som de tagit upp i den tidigare gruppdiskussionen. Här märker eleverna hur olika de ser på det mesta och en större klassdiskussion kring både skvaller och vikten av att se saker ur olika perspektiv brukar kännas otroligt givande. Det är också en bra lektion i att förstå olika berättarperspektiv!

 

Othello (William Shakespeare)

ladda nedladda ned (1)

Vem anser du har störst skuld till Desdemonas död?                                              Othello engagerar både elever på gymnasieprogam och på Språkintroduktionen. Integrerande boksamtal mellan elever i gymnasieklasser och elever på Språkintroduktionen  har varit mycket uppskattade.Vi har varvat läsningen av Othello  med Kenneth Branaghs filmatisering. På Språkintroduktionen lärarhögläser vi oftast en förkortad  version, som en elev gjort som gymnasiearbete. Eleverna har en tankekarta framför sig under läsningen, se länk:  Othellotankekarta+Viktigahändelser,tomma rutor
Efter läsningen sammanfattar vi gemensamt dramats viktigaste händelser. Eleverna har ett tomt  händelsepapper framför sig och läraren ritar likadana rutor på tavlan. Eleverna föreslår viktiga händelser,läraren skriver i tavlans rutor samtidigt som eleverna skriver i sina rutor. Det spelar ingen roll i vilken ruta som eleverna skriver eftersom det är intressant att gemensamt numrera rutorna i kronologisk ordning. Se samma länk som ovan.

Efter läsningen får eleverna fylla i två olika uppgiftspapper inför boksamtalet.              Uppgiftspapper 1: Elakt, osant skvaller och svartsjuka blir Desdemonas död Vem anser du har störst skuld till Desdemonas död? Se länk:
Othello,skuldpapper
Sammanställning av elevernas siffror:
vem-har-storst-skuld-till-desdemonas-dod-sammanstallnng-av-elevernas-siffror-docx

När elevernas svar sammanställts och lyfts i storgrupp så är det intressant att koppla Othello till nutid. Vilket straff hade Jago fått idag? Sturebymordet och Knutbymordet. Vad är anstiftan? Se länk:
anstiftan
Uppgiftspapper 2: Elevernas och lärarnas boksamtalsfrågor.
Se länk:
Othello,elev och lärarfrågor till boksamtal