Europas skam (Lisa Bjurvald)

9789127133853Lisa Bjurvald kartlägger rasismen i Europa i sin reportagebok Europas skam. Vilka bakomliggande traditioner av hat finns bland dagens  rasistiska organisationer? Hur arbetar de och hur resonerar deras väljare? Boken är indelad i kapitel för olika europeiska länder och baseras i hög grad på intervjuer. Begrepp som islamofobi, antiziganism och antisemitism förklaras ingående tillsammans med en historisk tillbakablick och förklaring till de fördomar och den rädsla som ofta föder hatet.

På Samhällsvetenskapsprogrammet har vi arbetat med Europas skam i ett ämnesövergripande projekt. Lärare i svenska, samhällskunskap, historia och religion har suttit i boksamtal med en mindre grupp elever. Det är många begrepp, många namn, datum och händelser i texten så vi lät eleverna själva plocka ut viktiga och tänkvärda delar som fick starta diskussionerna.