Binas historia och Blå (Maja Lunde)

Visst är det häftigt varje gång du upptäcker och nästan blir förälskad i en ny författare? Jag väntar med spänning på Maja Lundes tredje roman. Hennes hittills två utgivna böcker är en del i ett större projekt som ska omfattas av fyra böcker där alla kommer handla om klimatkatastrofer. Högaktuellt om något! I somras läste jag i rasande fart hennes första Binas historia och hennes andra Blå. Om du inte redan har läst dem så säger jag grattis till två underbara och skrämmande läsupplevelser. Binas historia är en skicklig mix av; 1800-talets England, tidiga 2000-talets USA och sena 2000-talets Kina. Allting kretsar kring binas uppgång och fall och vilka miljökatastrofala följder som det får. Men även relationer står i centrum mellan de olika familjekonstellationerna som vi följer. Blå är en nutida och en dystopisk skildring av miljön där vattenbrist och europeiska klimatflyktingar står i fokus. Här växlar handlingen mellan Norge 2017 och Frankrike 2041. I Norge finns Signe och båten Blå som kanske kan bli räddningen för David i Frankrike eller?

Kriget om källan (Cannie Möller)

Cannie Möllers berättelse från 1983 om en framtid där två byar samsas om en gemensam vattenkälla är en lättläst men viktig och tidlös roman. Människorna i de två byarna umgås och har inga uttalade konflikter fram till den dan då källan uppe på berget verkar ha börjat sina. Nu blir det revirtänkande, avspärrningar och ett ”vi och dom”-tänkande som tar över. Tidigare vänner kan inte längre träffas och olika sätt att hantera den nya situationen leder till val av ledare för respektive by. Vattenbrist, konflikthantering och ledarskap blir viktiga teman i berättelsen, men även  vänskap och  kärlek som brobyggare. kriget-om-kallan-pa-andra-sidan-floden 

Jag har använt Kriget om källan i en årskurs 1 på Samhällsvetenskapsprogrammet i ett ämnesövergripande projekt om miljö.

Först fick alla kortskriva om ett tänkt scenario där vi förflyttat oss fram flera hundra år, någonting gick snett på jorden och bara ett fåtal människor överlevde. Hur lever de och hur ser världen ut? Sedan läste vi första 2 kapitlen tillsammans och  gjorde en tankekarta gemensamt så att alla hängde med. Sedan fick alla läsa på egen hand till och med kapitel 4 och fick några frågor att fundera på individuellt och sedan i mindre grupp. Läsningen fortsatte sen med resten av boken med nya frågor (se alla frågor här: kriget-om-kallan. I en senare utgåva av boken finns en fortsättning på berättelsen (På andra sidan floden), ännu längre fram i tiden, som några av de mer lässugna eleverna frivilligt fick läsa och berätta om för de andra. Här får vi reda på hur allting blev!