Never Let Me Go (Ishiguro)

Temat, organdonation, i Ishiguros dystopi Never Let Me Go fångade verkligen mina två ekonomitreor däremot var det långsamma berättartempot en utmaning för flera av dem. Vi får följa Kathy när hon minns tillbaka olika händelser och personer som korsat hennes väg fram till att hon är i 30-årsåldern. Kathy och hennes vänner Ruth och Tommy växer upp som kloner på ett internat med syfte att donera organ som vuxna. När mina elever fick upp ögonen för vilka de är och syftet med deras liv väcktes många etiska frågor som exempelvis människovärde, tvångssterilisering och klasskillnader. Vi arbetade med flera lässtopp där eleverna fick frågor att diskutera. Vid ett tillfälle fick de göra ett venndiagram för att synliggöra likheter och     skillnader mellan de tre vännerna.

Till ett annat tillfälle hade jag delat in dem i de tre karaktärerna där de fick närläsa sin person och sedan sitta i tvärgrupper och diskutera olika händelser utifrån sitt perspektiv. Vi valde även att se ett par avsnitt från den filmatiserade versionen för att leta skillnader och diskutera orsaker till dessa. Avslutande uppgifter blev dels elevledda boksamtal där de spelade in sina samtal med frågor som de till största del själva producerat. Dels en skrivuppgift där de blev tillfrågade experter i ett framtida Sverige där organbristen var skriande stor orsakad av krig. Några gick vidare med själva temat och höll argumenterande tal kring organdonation. Andra ville läsa fler böcker på temat men även frågor där personer hamnar i koma och de beslut som ibland måste tas. Att hela de levande (de Kerangal) och Jag är här (Avit) var två böcker som några valde som individuell läsning.

Boksamtalsfrågor
Utlåtande skrivuppgift

Brun morgon (Pavloff) och Handmaid´s tale (Atwood)

När jag börjar summera årets litteraturarbete kan jag konstatera att flera titlar går i dystopins tecken. I svenska som andraspråk 3 arbetade vi först med novellen Brun morgon (sök på titeln för mer information om innehåll och arbetssätt) och därefter såg vi tre avsnitt av Margaret Atwoods Handmaid’s tale som är baserad på hennes bok Tjänarinnans berättelse – en dystopisk framtid i landet Gilead där diktatur råder och där makten ligger hos några få utvalda som styr i Guds namn. Under läsning av Brun morgon satt de i smågrupper och högläste och pausade med jämna mellanrum för att stötta/diskutera ord och innehåll med varandra. Likaledes skedde med Handmaid’s tale där vi stoppade med jämna mellanrum för att klä ord på alla starka känslor och tankar som växte fram under tiden som vi tittade. Därefter satt eleverna i grupper och skapade frågor till bägge verken utifrån På/Mellan/Bortom raderna med utgångspunkt från Miljö/Tema-Problem och Karaktärer. (Läs mer under Brun morgon) Både innehåll och arbetssätt engagerade och motiverade eleverna stort då de blev delaktiga och påverkade innehållet till det avslutande jämförande samtalet med sina frågor. Se deras frågor här Boksamtal Det enda missnöjet från eleverna var ”Varför bara tre avsnitt? Vi vill se hela serien för det finns så mycket att diskutera!”

Hiwa (Augustin Erba)

Augustin Erbas novell Hiwa ingår i Novellix samlingsbox Grannar. Första gången jag läste den kändes den lite märklig och jag funderade på hur man kunde arbeta med den och i vilken klass. En litteraturkurs i åk.3 på gymnasiet fick bli första testgrupp och vilka intressanta diskussioner det blev! Oväntat, inspirerande och så engagerade elever! Det handlar om Elin och Hiwa (betyder hopp på kurdiska) som på väg till skolan hör ett underligt, lite skrämmande, snarkliknande ljud från grottan i berget vid bygget. Vad finns egentligen där inne och varför åker så många bilar in men kommer aldrig ut?

En gasläcka, ett slukhål, någon utländsk maffia eller ett hembränneri? Massmedia spekulerar! Alla spekulerar.

En teori på nätet blir viral och snart tror gemene man att en drake huserar i underjorden. Vardagen förändras, människor förändras och  relationer sätts på prov. Vad händer om man inte ansluter sig till ”Drakens vänner” utan följer sin egen övertygelse? Vad händer i ett samhälle där demokratiska värderingar sätts på prov och åsikter börjar kontrolleras? Diskussionerna kom bland annat att handla om fascism, sociala medier, källkritik, massmedia, familjerelationer, angiveri, manligt/kvinnligt, djursymbolik och en hel del kopplingar till världen runt omkring oss.

Som utgångspunkt skrev eleverna gruppvis ner ”på raderna”-frågor, ”mellan raderna”- frågor och ”bortom raderna”-frågor. (se länk). Ingen elev tyckte att berättelsen var märklig, utan bara viktig, fantasieggande och mycket tänkvärd. Hiwa – elevfrågor

Binas historia och Blå (Maja Lunde)

Visst är det häftigt varje gång du upptäcker och nästan blir förälskad i en ny författare? Jag väntar med spänning på Maja Lundes tredje roman. Hennes hittills två utgivna böcker är en del i ett större projekt som ska omfattas av fyra böcker där alla kommer handla om klimatkatastrofer. Högaktuellt om något! I somras läste jag i rasande fart hennes första Binas historia och hennes andra Blå. Om du inte redan har läst dem så säger jag grattis till två underbara och skrämmande läsupplevelser. Binas historia är en skicklig mix av; 1800-talets England, tidiga 2000-talets USA och sena 2000-talets Kina. Allting kretsar kring binas uppgång och fall och vilka miljökatastrofala följder som det får. Men även relationer står i centrum mellan de olika familjekonstellationerna som vi följer. Blå är en nutida och en dystopisk skildring av miljön där vattenbrist och europeiska klimatflyktingar står i fokus. Här växlar handlingen mellan Norge 2017 och Frankrike 2041. I Norge finns Signe och båten Blå som kanske kan bli räddningen för David i Frankrike eller?

I virvlande dans (Joanne Harris)

I virvlande dans är Joanne Harris första novellsamling. Enligt författaren själv kan en bra novell ”överraska, antända och lysa upp”. En plats i solen är precis en sån berättelse. Här är skönhet och klass centrala begrepp. Berättarjaget lever på och kring Brasiliens stränder som numer har (kreditkortsliknande) namn som  Silver- eller Platinastranden. Det är helt och hållet den grad av perfektion rent skönhetsmässigt som invånarna har uppnått – till nästan vilket pris som helst – som styr vilken strand invånarna har tillgång till och vilka eventuella  privilegier detta för med sig.

Ett viktigt samhällsfenomen blir extra tydligt i en mer dystopisk form; texten är kort och relativt lättillgänglig, innehållet är tillspetsat men engagerande och slutet överraskar på ett sätt som ger en extra dimension åt innehållet. Passar för både högstadiet och gymnasiet. Exempel på diskussionsmaterial:

En plats i solen

 

Kriget om källan (Cannie Möller)

Cannie Möllers berättelse från 1983 om en framtid där två byar samsas om en gemensam vattenkälla är en lättläst men viktig och tidlös roman. Människorna i de två byarna umgås och har inga uttalade konflikter fram till den dan då källan uppe på berget verkar ha börjat sina. Nu blir det revirtänkande, avspärrningar och ett ”vi och dom”-tänkande som tar över. Tidigare vänner kan inte längre träffas och olika sätt att hantera den nya situationen leder till val av ledare för respektive by. Vattenbrist, konflikthantering och ledarskap blir viktiga teman i berättelsen, men även  vänskap och  kärlek som brobyggare. kriget-om-kallan-pa-andra-sidan-floden 

Jag har använt Kriget om källan i en årskurs 1 på Samhällsvetenskapsprogrammet i ett ämnesövergripande projekt om miljö.

Först fick alla kortskriva om ett tänkt scenario där vi förflyttat oss fram flera hundra år, någonting gick snett på jorden och bara ett fåtal människor överlevde. Hur lever de och hur ser världen ut? Sedan läste vi första 2 kapitlen tillsammans och  gjorde en tankekarta gemensamt så att alla hängde med. Sedan fick alla läsa på egen hand till och med kapitel 4 och fick några frågor att fundera på individuellt och sedan i mindre grupp. Läsningen fortsatte sen med resten av boken med nya frågor (se alla frågor här: kriget-om-kallan. I en senare utgåva av boken finns en fortsättning på berättelsen (På andra sidan floden), ännu längre fram i tiden, som några av de mer lässugna eleverna frivilligt fick läsa och berätta om för de andra. Här får vi reda på hur allting blev!

Den utvalde av Louis Lowry

ladda-ned-1ladda-ned-29789127140349_small_den-utvalde

Boken Den utvalde är en en dystopi som kryper in under skinnet med kuslig precision. Allt det som verkar vara så bra från början förvandlas snart till en mardröm. För  eleverna på Språkintroduktionen var dystopier en helt ny bekantskap som  väckte många spännande tankar.
Vill du se förslag på frågor efter läsningen så följ länken:den-utvalde-av-lois-lowry

Dystopier

1 2 3 4  5 6

Tema dystopier
Förslag på titlar:
Du sköna nya värld av Aldous Hauxley, 1984 av George Orwell, Farenheit 451,
Kallocain av Karin Boye,Vägen av Cormac McCarthy,Den utvalde Lois Lowry
Elevgrupp: Svelit0,Litteraturkurs Gymnasiet
Antal elever: 25
Före läsningen:
1.Vad vet eleverna om dystopier?
2.Läsintroduktion till dystopigenren med gemensam läsning av Ray Bradburys novell Savannen. Eleverna samtalar i grupp utifrån sina egna frågor och sedan återkoppling i storgrupp.
Under läsningen:
1.Samtal med varje elev hur det går för de med läsningen och stöttning för de elever som behöver det.
2. Elever har boksamtalsfrågorna med sig under läsningen.
Efter läsningen:
1. Boksamtal i grupper utifrån varje boktitel.
2. Mixade boksamtalsgrupper där eleverna har läst olika boktitlar.
3. Tidningsartikel om dystopier och samtal kring den.

Förslag på boksamtalsfrågor när eleverna har valt olika dystopier:
Dystopifrågor
Dystopifrågor

Du sköna nya värld,förslag på boksamtalsfrågor:
Frågor Du sköna nya värld

Vägen, boksamtal

Savannen av Ray Bradbury

 images (1)

Ray Bradburys dystopiska novell Savannen är kusligt aktuell och väcker många frågor hos eleverna. I Savannen är livet enkelt på ytan, tekniken hjälper oss med allt i vardagen. Men tekniken styr människornas liv helt, barnen är så teknikberoende att tekniken blir viktigare än föräldrarna. Eleverna hittar många kopplingar till nutid och sina egna liv.

Vi har använt novellen på gymnasiets litteraturkurs och i gymnasieklasser.Novellen kan med fördel läsas högt i gruppen,av läraren eller elever. Det är bra om varje elev först får skriva ner sina egna tankar kring frågorna innan boksamtal i smågrupper. Återkoppling i storgrupp ger många intressanta synvinklar på novellen. Följ länken om du vill se ett förslag på boksamtalsfrågor:
Savannen av Ray Bradbury,boksamtalsfrågor
Elevtankar och elevfrågor till novellen:
savannen-av-ray-bradburyelevtankar-o-fragor
Så här skriver elever om novellen Savannen:
Savannen av Ray Bradbury,Petri Sa åk2
mina-tankar-om-novellen-savannen-av-ray-bradbury
En obehaglig koppling mellan novellen Savannen och nutid är då en ung flicka i Sverige knivhögg sin pappa då han stängde av nätet.  Den 28 oktober 2016  stod detta i tidningen: skarmklippn

Brun morgon (Pavloff)

Omslag-Brun-morgon

Brun morgon

Brun morgon är en novell som inbjuder till många diskussioner om en diktaturs framväxt, fascism, nationalism och vikten av att våga säga ifrån. Jag har arbetat med den i en åk.2 på SA (svenska2) och eleverna har efteråt fått formulera olika slags frågor, både textnära och mer analytiska. Mera detaljer och exempel på frågor finns i länken.