Näsan (Gogol)

I Gogols novell Näsan får vi möta major Kovalev som vaknar och inser att hans näsa fattas. Han beger sig ut i 1800-talets Petersburg där läsaren får följa med i en fantastisk berättelse om en komplicerad och absurd tillvaro, full av humor och oväntade inslag. En årskurs 3 på SA läste Näsan och formulerade tillsammans några frågor som diskussionerna sedan utgick ifrån. De diskuterade gruppvis och sedan sammanfattade vi i helklass. Efter novellanalysen/diskussionen ritade några elever sin bild av Näsan (se bilden nedan) Elevfrågorna: Näsan-pdf