I virvlande dans (Joanne Harris)

I virvlande dans är Joanne Harris första novellsamling. Enligt författaren själv kan en bra novell ”överraska, antända och lysa upp”. En plats i solen är precis en sån berättelse. Här är skönhet och klass centrala begrepp. Berättarjaget lever på och kring Brasiliens stränder som numer har (kreditkortsliknande) namn som  Silver- eller Platinastranden. Det är helt och hållet den grad av perfektion rent skönhetsmässigt som invånarna har uppnått – till nästan vilket pris som helst – som styr vilken strand invånarna har tillgång till och vilka eventuella  privilegier detta för med sig.

Ett viktigt samhällsfenomen blir extra tydligt i en mer dystopisk form; texten är kort och relativt lättillgänglig, innehållet är tillspetsat men engagerande och slutet överraskar på ett sätt som ger en extra dimension åt innehållet. Passar för både högstadiet och gymnasiet. Exempel på diskussionsmaterial:

En plats i solen