För Marie Claire (Edelfeldt)

för Marie ClaireFör Marie Claire ingår i novellsamlingen rit. Vem Marie Claire är får vi inte reda på förrän en bra bit in i handlingen. Berättarjaget går inledningsvis in på ett konditori för att köpa en tårta som han tänker bjuda sina två vänner Leffe och Maria på. Det är något speciellt och planerat som ska hända under kvällen  men vi får inte reda på vad. Egentligen spelar ingenting någon roll, förutom Marie Claire, enligt berättarjaget. Men vem är hon och vad finns det för koppling mellan henne och förberedelserna inför kvällen med Leffe och Maria?

För Marie Claire passar bra i alla årkurser på gymnasiet men jag har använt den mest i årskurs 1. Jag brukar dela upp den i två delar  eftersom första delen inbjuder till funderingar om de olika karaktärerna, innehållet i allmänhet och om fortsättningen.

Arbetsgången:

  • Läraren högläser de inledande 3 sidorna (fram till: ”…och jag visste hur lång tid förberedelserna skulle ta.”) och håller i ett inledande samtal kring det lästa.
  • Eleverna läser på egen hand till och med: ”Jag ville skratta eller gråta, men det kom inget skratt och inget gråt; det var något annat, jag visste inte vad.” Alla funderar först individuellt på frågorna till första delen.
  • Diskussioner i små grupper som läraren sen ”syr ihop” i helklass och ser till att alla kommer med synpunkter och funderingar.
  • Samma sak görs sedan med resten av novellen.

Exempel på frågor:  För Marie Claire – frågor