Jul, jul strålande jul

Första advent har precis passerat och vi är säkert flera lärare som funderar på hur vi kan arbeta kring temat jul. Här kommer några förslag:

Filmer och dramer:
Franska kortfilmen Jultomten är död
Dramat och filmen Fanny och Alexander
Dramat Mormor gråter av Jonas Gardell
Noveller:
Juldagar: 12 berättelser och 12 festmåltider för 12 dagar av Winterson
Årets julkalender av Novellix
Mitt jullov av John Ajvide Lindqvist
Mord i juletid, juldeckare av olika författare
Ett osannolikt möte av Henning Mankell och Håkan Nesser
Vad ni inte visste om änglar av Oline Stig
Några julnoveller i Klas Östergrens Samlade noveller
Ditt livs affär
av Fredrik Backman
Granen ur Det Osynliga barnet av Tove Jansson
En julsaga av Charles Dickens
Granen av HC Andersen
Tomten på Töreby/Julklappsboken/Råttfällan av Selma lagerlöf
Illustrerad berättelse:
Flickan med svavelstickorna
av HC Andersen (speciellt bra för bildanalys på Språkintroduktionen). Tips från kollega! Kan jämföras med novellen Kylan av Inger Alfvén.
Karl-Bertil Jonssons julafton
av Tage Danielsson
Tomten är vaken av Astrid Lindgren
Jul i stallet av Astrid Lindgren
Poesi:
Tänd ett ljus
av Triad (speciellt bra för analys av budskap och symboler på Språkintroduktionen)
Tomten
av Viktor Rydberg
Gruppövning:
Samma upplägg som uppgiften som har många namn t.ex. Öde ön/Strandsatta/Robinson Crusoe. Eleverna får gruppvis diskutera fram fem viktiga ”måsten” för att det ska kännas som jul. När de är klara så säger jag ”Sorry, plocka bort två av era måsten” Ny diskussionsrunda där de enas om tre gemensamma måsten. Därefter ska de rangordna dem för att slutligen presentera i helklass. Livliga diskussioner och många skratt!

GOTT OCH BLANDAT

Här kommer några exempel på andra slags uppgifter kring en läst text. Vi har använt dessa mest efter ett boksamtal eller annan bearbetning av texten, men de flesta kan läggas in när man tycker att det passar.

 • 4-hörnsövning. Här gäller det för eleverna att ta ställning kring olika påståenden och att träna sig på att motivera sin ståndpunkt. Utifrån en läst text formuleras olika öppna frågor med 3 formulerade svarsalternativ. Läraren/diskussionsledaren (kan vara en elev) läser upp frågan och de olika alternativen till ståndpunkt. För varje ståndpunkt tilldelas ett hörn av klassrummet och det fjärde hörnet lämnas alltid åt ett öppet/annat alternativ. Eleverna väljer hörn, pratar med de övriga som valt samma hörn och får sedan motivera varför de valt som de valt. Eleverna i det öppna hörnet måste förklara vad deras eget alternativ går ut på. Alla har möjlighet att byta hörn under diskussionen beroende på om de övertygas av andras resonemang. fyrhorning
 • Sitting drama. Någon eller några elever får i uppgift att leva sig in i någon eller några av textens roller och övriga i klassen får sedan ställa frågor eller ta upp diskussioner med dem. Detta kan göras i grupp eller i helklass. Sitting drama gör karaktärerna levande för eleverna och ger dem en möjlighet att sätta sig in textens innehåll och karaktärer på ett helt annat sätt.
 • Teater. Elever spelar upp en eller flera scener ur boken. De kanske till och med vill göra vissa ändringar av innehållet, lägga till eller ta bort!
 • Måla bilder eller en bildserie utifrån boken. Henrik Langes ”80 romaner för dig som har bråttom” kan studeras och användas som inspirationskälla. En liten genomgång av bildanalys, samspel mellan bild och text kan passa in. Eleverna kan måla sin egen bildserie på 4 bilder för att presentera en roman eller en novell. Detta kan med fördel göras i små grupper, som sedan får presentera sin bildserie.
 • Skriva dikt eller sångtext
 • Transponeringsövningar: eleverna kan, muntligt eller skriftligt, göra om innehållet till annan genre (barnberättelse, fantasy) eller annan texttyp (artikel, krönika). I länken finns ett exempel på två kapitel ur ungdomsromanen Älskade Mikael som två elever skrivit om till ett teatermanus. tva-scener-ur-alskade-mikael
 • Lagtävlingar. Ett exempel på en yeopardy-inspirerad lagtävling som kräver lite mer förarbete men som är väldigt uppskattad ser du här: alskade-mikael (exemplet är från ungdomsromanen Ålskade Mikael). Läraren måste under läsningen välja ut rubriker och frågor i olika svårighetsgrad till varje rubrik. Själva spelplanen visas för eleverna så man kan kryssa för eller ta bort de frågor som är tagna. Facit har bara läraren. Jag brukar låta grupperna ha böckerna till hjälp och bestämma att betänketiden är 1 minut.  Den här quizen ska man göra på titlar som håller mer än bara ett år, eftersom förarbetet kräver en del. Men roligt är att elever med sinne för detaljer kan briljera här – det blir helt andra slags frågor än till exempel i ett boksamtal.
 • Kahoot är såklart en enklare variant av frågesport som brukar uppskattas och kan användas till skönlitterära texter
 • EPA-modellen
  Enskilt (E): Först ges tid för var och en att fundera och kanske göra en skiss eller skriva ner några ord som tankestöd. Därefter samtalar eleverna i par (P) eller i mindre grupper och resonerar sig fram till ett förslag eller en lösning. Till sist då alla (A) är tillsammans följer läraren upp i en gemensam diskussion vad eleverna kommit fram till, reder ut oklarheter och besvarar deras frågor.

Litterära personer möts i rollspel

Vid flera tillfällen och i olika kurser har jag genomfört rollspel där olika litterära personer möter varandra och ibland kändisar men nu senast även personal från skolan. Varje gång – en succé! Eleverna delas in i olika grupper. De får sedan varsitt ”manus” där det framkommer vilka personer som kommer att mötas (se exempel). Det är alltid kopplat till något verk som eleverna har arbetat med. Ibland har det avslutat momentet litteraturhistoria. Det är eleverna helt fritt att fantisera ihop en handling bara alla är aktiva. Ingen får spela en sten eller träd. De får 20 minuter på sig att prata ihop sig och dela ut rollerna. Sedan har de 5 minuter till sitt rollspel. Rekvisita får de hämta från klassrummet. En elev kom inflygande som Harry Potter med hjälp av en sopkvast! Det är viktigt att eleverna inte får för lång tid att förbereda sig för då skapas prestationsångest för vissa elever. Nu har alla samma förutsättningar och inget nedskrivet manus att träna på.

Exempel på rollspel: kungsfageln-rollspel    larkan-rollspel   imspr-rollspel

Bilder från årets rollspel
24 y