En studie i rött (Conan Doyle)

  Gästbloggare: Helena Åström

En studie i rött och A Study in Pink

En utmaning som jag alltid har är att hitta litteratur för momentet litteraturhistoria i Svenska 2. Utmaningen ligger i att engagera majoriteten av eleverna i äldre texter, att få eleverna att uppskatta texterna och inte endast fastna i ”att de är skrivna med så komplicerade ord”. I år lyckades jag dock med ett arbete som kändes lyckat samt att jag såg att eleverna verkligen utvecklade sin förmåga att koppla litteratur till tidseran och samhället. Arbetet handlade om realism, Conan Doyles En Studie i Rött och BBC:s serie Sherlock.

Innan detta specifika realismarbete drog igång hade klassen arbetat med Edgar Allen Poe. Jag högläste Morden vid Rue Morgue för eleverna och vi hade diskuterat romantiken både i helklass och i tvärgrupper. Jag förklarade för eleverna att det finns spår av Poes novell i Conan Doyles berättelser om Sherlock Holmes. Arbetet inleddes sedan med en genomgång och diskussioner om realism som litterär epok och sedan lånade eleverna romanen En studie i rött.

Läsningen skedde under lektionstid. Eftersom romanen är så kort  kunde eleverna utan problem läsa klart sidorna enligt lässchemat de fått (ca. 25 sidor/lektion). Eleverna uppfattade språket i romanen som hyfsat lättillgängligt trots att den är från 1800-talet. I detta arbete hade jag inga läsloggar utan diskuterade kort olika delar i början av lektionerna. Jag var tydlig med vad syftet var – förmåga att kunna koppla litteratur till det samhälle som texten är skriven i – och hur de kunde tänka medan de läste så att de skulle vara väl förberedda inför den slutliga skrivuppgiften.

Efter läsningen såg vi på avsnittet A Study in Pink i BBC:s serie Sherlock (säsong 1, avsnitt 1). Avsnittet är ca. 1 h 20min och hinns med på ett lektionstillfälle. Sedan fick eleverna diskutera i smågrupper utifrån några frågor, bland annat vilka skillnader och likheter det fanns mellan romanen och avsnittet.

Som avslut på arbetet fick eleverna skriva en litterär analys. De skulle bygga sin analys kring en kort frågeställning: ”Vilka likheter och skillnader finns det mellan romanen En studie i rött och avsnittet A Study in Pink? Hur kan skillnaderna mellan verken förklaras? Hur speglas samhällets uppbyggnad och ideal innehållet i romanen och avsnittet?”. Strukturen blev som sådan: Inledning + frågeställning, analys, diskussion + slutsats, källor. Vi bestämde gemensamt hur lång texten skulle vara.

Utfallet av arbetet blev mycket lyckat! Trots många gemensamma diskussioner har eleverna lyckats hitta väldigt olika detaljer som de fokuserat på. Vissa lyfte skillnader mellan könen, andra psykisk ohälsa, några gick tillbaka till Poe och gjorde jämförelser med Rue Morgue och några analyserade skillnaderna hos gärningsmannen och motiven till morden. Eleverna uppskattar serieavsnittet då de enklare kan förstå skillnader mellan nutid och dåtid. Avsnittet skiljer sig ganska mycket med några få gemensamma punkter som håller ihop historien. Sherlock Holmes som karaktär är känd för de flesta och jag upplever att eleverna får en annan bild av karaktären i och med att de läst romanen. Många tyckte även att romanen var bättre än avsnittet då de saknade mördarens bakgrund från avsnittet. Utöver klockrena analyser utifrån ett litteraturhistoriskt perspektiv har eleverna även fått till riktigt bra citat som stärker innehållet i analyserna. Kort sagt, ett mycket lyckat arbete som jag kommer att fortsätta utveckla!

Jag kan bara hålla med vår gästbloggare Helena då jag använt mig av hennes arbete i en annan klass. Det som jag kompletterade med var att arbeta med författarens liv genom att vi läste utdrag ur den fantastiska tegelstenen Från Holmes till Sherlock av Mattias Boström.

Folk med ångest (Backman) och Scener ur hjärtat (Ernman, Thunberg)

Böcker kan vara aktuella av olika anledningar. Jag har precis läst två som är omtalade men av helt olika orsaker. Fredrik Backman har precis kommit ut med Folk med ångest som är en bråkig och stökig roman med både humor och svärta. Poliser, mäklare, Ikea-missbrukare och en kanin är några av huvudpersonerna. Som vanligt lyckas han fånga samhällsfenomen och samhällsproblem med språklig snits och vissa riktigt vassa vändpunkter. Klart läsvärd! Den andra valde jag för att få bilda mig en egen uppfattning om Greta-effekten. Scener ur hjärtat är boken som kom ut precis innan Greta Thunberg valde att gå ut i klimatstrejk. Här får jag som läsare en större förståelse för hur det kan vara att leva med två barn som båda är annorlunda på olika sätt. En gåva men också stora utmaningar i en familj som utåt sett är välmående och framgångsrik. Boken är mycket rak och ärlig om tiden fram till den stora Greta-boomen och ger en mer nyanserad bild av familjen Ernman Thunberg.

Allas vår älskade Astrid Lindgren

På tisdag sparkar årets bokrea igång! Ett tips är Astrid Lindgrens Krigsdagböcker 1939-1945. Den har jag haft glädje av i mitt arbete kring hennes liv och olika verk i svenska 3 och svenska som andraspråk 3.  I svenska 3 har vi lagt mycket fokus på den fantastiska dokumentären Astrid (svtplay). Efter vi sett, diskuterat och analyserat innehållet har vi sedan övergått till att tillsammans läsa och modellera Allra käraste syster. Där har vi följt en klassisk litteraturanalys med tonvikt på Astrid Lindgrens liv och författarskap. Avslutningsvis har eleverna gjort en skriftlig, enskild litteraturanalys av Sunnanäng som slutuppgift. Eleverna tycker det är fantastiskt kul att få lära känna en annan Astrid än den välkända sagotanten. Alla spännande anekdoter som finns i dokumentären om olika karaktärer är också mycket uppskattat.

Med mina andraspråkselever har jag gjort ett annat upplägg. Jag har valt utdrag ur följande böcker: Århundradets Astrid (Anna Maria Hagerfors), 100 skrivande kvinnor del 3, (Svanberg, Witt-Brattström) Krigsdagböcker 1939-1945, Astrids klokbok och hennes tal Aldrig våld! Jag har sedan delat upp texterna så att de representerar olika delar av Astrid Lindgrens liv. Vi har sedan arbetat i hem- och expertgrupper enligt Pauline Gibbons modell, vilket innebär att eleverna först i respektive (hem)grupp stöttat varandra med att läsa utifrån olika lässtrategier och diskutera de texter som (hem)gruppen fått tilldelat. Sedan har de satt sig i tvärgrupper där de har uppdraget att som expert redovisa/samtala om sina texter. Sedan har vi fortsatt att arbeta med samma litterära texter som i svenska 3. Anledningen till att jag valt olika upplägg är dels att mina sva-elever arbetar maximalt med både språk och ämneskunskap genom interaktionen, dels att dokumentären tar upp många litterära figurer som flertalet inte har någon förförståelse kring. Det som mina elever i svenska 3 tycker är spännande t.ex. historier kring Ronja, Madicken och Bröderna Lejonhjärta är ledtrådar som mina andraspråkselever inte kan använda sig av då majoriteten aldrig hört talas om dessa. I stället kan vi lägga fokus på Astrid Lindgrens liv och diskutera Pippi som är den karaktär som är mest känd. Det blir ofta spännande diskussioner då många elever jämför med sagor från sina hemländer.

Litterär analys av Astrid Lindgren

Mammorna (Alexandra Pascalidou)

I reportageboken Mammorna får vi höra andra röster än vi är vana vid. Segregation, frustration, våld, sorg, drogproblematik men också kärlek, omtanke och en aldrig sinande kamp för sina nära och sina bostadsområden  skildras i de intervjuer som Alexandra Pascalidou sammanställt i en av 2018 års viktigaste böcker. Mammornas röster känns nära och trovärdiga, inte omskrivna och utslätade, och berättelserna om kampen för ett bättre liv i de så kallade utsatta områdena blir fulla av nya insikter för alla oss som tidigare bara följt massmedias rapportering härifrån.

Den här boken kan man läsa från pärm till pärm, men man kan också sedan välja ut vissa intervjuer som passar att läsa med någon grupp, någon klass eller i samband med ett särskilt ämnesområde. Lärare på alla stadier i alla ämnen borde läsa Mammorna, och alla andra också för den delen!

En fest för livet av Hemingway, Åren i Paris av McLain

Jag har som vana att varje gång jag besöker ett resmål samtidigt läsa böcker som utspelar sig där alternativt att författaren kommer därifrån. Den vanan har gjort att mina reseupplevelser fördjupats. Under höstlovet valde jag att åka till min favoritstad Paris och med i bagaget hade jag två böcker; En fest för livet och Åren i Paris. Den första är en självbiografi av Hemingway om hans första år som blivande författare och nygift i 20-talets Paris . Då jag valde att bo i Latinkvarteren var det lätt att följa hans fotspår. Att besöka Hemingways favorithak som Les deux magots, Lipp, Des Lilas och ta ett glas vin, en cafe creme eller en aperitif och samtidigt läsa hans bok och veta att just här satt han och skrev är väl så nära det går att komma litterära storheter i det förgångna. I boken får vi följa hans vänskap med författare som James Joyce, Gertrude Stein, Ezra Pound men också det fattiga och excentriska livet som många av de berömda levde i efterdyningarna av första världskriget. Ett krig som satte spår i Hemingway.

Han blev även god vän med Sylvia Beach som startade den mytomspunna bokhandeln Shakespeare and Company. Ett måste besök för alla litteraturälskare. Kom helst när de precis öppnat för då får du chansen att sitta i en egen fåtölj i något av alla de små bokrum som finns i det historiska huset. Har du tur hoppar en katt upp och spinner i ditt knä medan du läser och känner historiens vingslag. Jag passade även på att läsa Mclains roman Åren i Paris där hon skriver om Hemingways år i Paris men väljer att följa den utifrån hans hustru Hadleys ögon. Vad hon fick offra för hans framgång och bli den stöttande kvinnan bakom den framgångsrike mannen. Kan ju för övrigt kännas igen i den nu aktuella filmen The wife.

Hennes excellens Agda Rössel (Elin Jäderström)

En läsvärd, varm och fascinerande biografi om en av våra stora kvinnliga förebilder. Agda växte upp i en banvaktsstuga i Norrbotten under tidigt 1900-tal. 1958 blev hon den första kvinnliga FN-ambassadören när hon tillträdde sin tjänst i New york och fortsatte sedan sitt internationella arbete runt om i världen. Detta är berättelsen om en ensamstående mor och en engagerad diplomat som behöll sin personliga stil och visade sin förmåga att ta människor på rätt sätt. Avskaffandet av dödsstraff och kvinnlig omskärelse, flyktingmottagande och jämställdhet blev några av hennes hjärtefrågor.

När jag inte hade nåt (Glasgow)

nar-jag-inte-hade-natNär jag inte hade nåt är en spännande bok att arbeta med där det vid sidan av läsandet passar utmärkt att jobba multimodalt som att lyssna/analysera rappmusik och se klipp från Så mycket bättre. Boken handlar om artisten Ison Glasgows uppväxt från sin hemstad New York via pappans hemö Barbados fram till flytten till Sverige med sin mamma. Språket är lättillgängligt och hans berättelse är gripande, vilket engagerade eleverna på språkintroduktionen, estetiska programmet och samhällsvetenskapsprogrammet och resulterade i mycket fina trepartssamtal.

Språkintroduktionselevernas gruppvisa arbete med lässtrategier  lasstrategier-ison
Elevernas boksamtalsfrågor  ison-glasgow-fragor
Fördjupning av rastafari via Simon och håret i den grafiska bibelversionen  simson-och-haret
Textanalys av Från hjärtat  musikanalys  fran-hjartat

Osynliga handikapp skildrat i skönlitteratur

9789174290851_200x_den-besynnerliga-handelsen-med-hunden-om-natten_pocket 9789144071398_200x_en-riktig-manniska_haftad 9789187803277_200x_jag-vill-ha-ett-liv_kartonnage
På litteraturkursen, Svelit0, har vi haft ett återkommande tema, Osynliga handikapp, där eleverna får läsa olika böcker som lyfter fram hur det kan vara att leva med ett osynlig handikapp. Böckerna har engagerat eleverna och boksamtalen har lyft viktiga frågor om hur skolan bemöter en elev som är lite annorlunda och i utanförskap. Eleverna har också gjort många kopplingar till sin egen skoltid och funderat över vad som kan bli bättre i skolans och deras eget bemötande av människor med osynliga handikapp.

En oväntad vänskap av Abdel Sellou och Philippe Pozzo Di Borgo

97891756716801-404x6009789173873864_200x_en-ovantad-vanskap_pocket

Vi använde båda böckerna, originalet och den lättlästa versionen.Böckerna är mycket uppskattade på Språkintroduktionen,de berör och inspirerar till spännande samtal. Att se filmen tillsammans lockar till många skratt.
Efter avslutad läsning fick eleverna lektionstid för att förbereda redovisningen. Eleverna fick välja mellan följande redovisningssätt:
1.Skriva en dikt  2.Spela teater 3.Göra en sång  4.Måla en bild 5.Göra en PowerPoint  6.Egen idé
Elevernas engagemang inför redovisningar var stort och applåderna starka när grupperna redovisade.
Bilder från bokredovisningarna,teater och sång:

skarmklipphomayonskarmklippaz

Gemensam muntlig utvärdering på tavlan efter elevernas redovisningar:
muntlig-gemensam-utvardering-redovisningar-en-ovantad-vanskap
Elevtankar i storgrupp på tavlan utifrån En oväntad vänskap:
elevtankar-i-storgrupp-pa-tavlan-utifran-en-ovantad-vanskap
Förslag till samtalsfrågor:
en-ovantad-vanskap-boksamtalsfragor

 

 

Läsmöten- elever intervjuar varandra om läsning och favoritböcker

skarmklipp

Fem elever på Språkintroduktionen och fem elever i gymnasieklasser ställer frågor till varandra om läsning och favoritböcker. Om du blir nyfiken på elevernas svar så följ länken:
Läsmöten-elever intervjuar varandra om läsning och favoritböckermaj2016